RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vanaf 17 februari complicaties registreren in ColonIS

Publicatiedatum: 13 februari 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben die kunnen wijzen op darmkanker. Bij een positieve iFOBT ondergaan zij een coloscopie met een risico. Het is daarom van groot belang deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en inzicht te hebben in hoe vaak complicaties voorkomen en waarom.

MDL-artsen registreren de complicaties in de landelijke complicatieregistratie van de NVMDL. De NVMDL werkt aan een nieuwe complicatieregistratie waarin ook andere scopiërende specialisten hun complicaties kunnen registreren. Als deze gereed is, zal er een koppeling komen tussen de NVMDL-complicatieregistratie en ColonIS.

Om vanuit het bevolkingsonderzoek, totdat de koppeling heeft plaatsgevonden, de complicaties te kunnen monitoren, zullen endoscopisten de complicaties ook moeten registreren in ColonIS. Dit betekent dat tot die tijd MDL-artsen de complicaties zowel in de NVMDL-complicatieregistratie als in ColonIS moeten vastleggen. In ColonIS wordt dit op endoscopistniveau geregistreerd. Hiervoor zoekt u in ColonIS de cliënt op om wie het gaat (met BSN en geboortedatum, of postcode en geboortedatum) en geeft de datum, type en ernst en het moment van de complicatie in.

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Vanaf 17 februari complicaties registreren in ColonIS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu