RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verduurzaming consumentengedrag door interventies

Publicatiedatum: 17 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Om gedrag succesvol te veranderen, door bijvoorbeeld consumenten te stimuleren tot een duurzamer eetpatroon, zouden gerichte acties (interventies) behulpzaam kunnen zijn. Dit werkt vooral wanneer interventies planmatig en in overleg met de doelgroep ontwikkeld worden en beschikbaar zijn in een database. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil graag dat consumenten zich milieuvriendelijker (duurzamer) gaan gedragen, te beginnen bij een duurzamer eetpatroon. Het Nederlandse consumptiepatroon legt een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen. Het RIVM heeft geïnventariseerd wat een doelgroep aanzet tot ander gedrag en daaruit criteria ontleend voor werkzame interventies.

Het blijkt dat de Rijksoverheid duurzamer consumentengedrag kan bevorderen door het planmatig ontwikkelen van interventies te stimuleren en duurzaamheidsbevorderende interventies bijeen te brengen. De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven biedt een goede eerste mogelijkheid om interventies gericht op een duurzamer eetpatroon te ontsluiten. Op deze manier hoeft geen nieuwe digitale infrastructuur te worden opgezet en wordt gebruikgemaakt van de reeds opgedane ervaring met het ontsluiten van interventies.

Inhoudelijk zijn er ook raakvlakken, omdat maatregelen om milieuvriendelijker te eten en drinken veelal ook gezonder zijn en andersom. Eten volgens de richtlijnen voor gezonde voeding geeft een lagere milieubelasting ten opzichte van het huidige voedselpatroon van de gemiddelde Nederlander. Zo is meer kraanwater drinken en minder frisdrank met suiker zowel gezonder als minder belastend voor het milieu. De productie en het transport van frisdrank kosten immers meer energie dan water uit de kraan drinken.

Goedwerkende maatregelen

Om gezond en duurzaam eetgedrag te stimuleren is het nodig om het doel, de doelgroep en de methodiek van de interventie goed te beschrijven. Ook moet de doelgroep betrokken worden bij de ontwikkeling van de maatregelen. Tenslotte moet de interventie goed onderbouwd zijn en zo snel mogelijk nadat hij is ingezet, worden getoetst op effectiviteit.

Op de website www.loketgezondleven.nl heeft het RIVM interventies bijeengebracht die professionals helpt bij gezondheidsbevordering. Deze database biedt een goede eerste mogelijkheid om interventies gericht op een duurzamer eetpatroon te ontsluiten. Daarmee kan kennis en ervaring over interventies worden gedeeld.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Verduurzaming consumentengedrag door interventies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu