RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergelijkend onderzoek ontlastingstest

Publicatiedatum: 22 januari 2014
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker zal onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteit van de gebruikte FOB-Gold test in vergelijking met een andere test, de OC Sensor. De vergelijking tussen deze tests kan een opstap zijn naar het op continue basis onderzoeken van mogelijk geschikte tests binnen het bevolkingsonderzoek.

ZonMw zet dit onderzoek uit, op verzoek van de minister van VWS. ZonMw werkt voor dit onderzoek nauw samen met het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Meer informatie op de website van ZonMw.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Vergelijkend onderzoek ontlastingstest

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu