RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof

Publicatiedatum: 01 januari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In de eerste uren van 2015 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd.

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Utrecht. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1713 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht gedaald, op sommige locaties worden nog verhoogde concentraties gemeten. De gemeten uurconcentraties zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. De metingen op http://www.lml.rivm.nl/ tonen voor fijn stof het glijdend 24-uursgemiddelde.

Gezondheidseffecten

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen last ondervinden. Men kan klachten voorkomen of verminderen door binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen.

Informatie over smog

• Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR.
• Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties te vinden.
• Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
• Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu