RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing auditcylcus en nieuwe kwaliteitseisen coloscopiecentra en PA laboratoria

Publicatiedatum: 19 januari 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

In oktober 2014 is de eerste ronde van de periodieke audits van coloscopiecentra en pathologie (PA)-laboratoria gestart.

Deze ronde loopt tot en met het eerste kwartaal van 2015. Deze auditronde levert informatie op over de huidige kwaliteitseisen. Mogelijk is aanpassing van de huidige eisen gewenst. De nieuwe kwaliteitseisen die voor de volgende auditronde het uitgangspunt zijn, worden in oktober 2015 vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomsten tussen screeningsorganisaties en coloscopiecentra en de opname van de PA-labs in het register worden stilzwijgend verlengd tot 1 januari 2016. De volgende auditronde vindt plaats in de eerste helft van 2016.

Home / Documenten en publicaties / Aanpassing auditcylcus en nieuwe kwaliteitseisen coloscopiecentra en PA laboratoria

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu