RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing eisen doorlooptijden

Publicatiedatum: 02 juli 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Tijdens de rondetafelconferentie op 9 maart jl. hebben de aanwezigen oplossingsrichtingen voor de beschikbaarheid, spreiding en benutting van de coloscopiecapaciteit voorgesteld. Eén van de voorstellen betrof het flexibeler maken van de eis aan de doorlooptijden.

Voor de komende auditcyclus in 2016 wordt de doorlooptijd tussen het intakegesprek en de uitvoer van de coloscopie opgerekt van maximaal 10 naar maximaal 15 werkdagen. Deze maatregel kent geen medische risico’s, wel zullen deelnemers in voorkomende gevallen langer moeten wachten op een coloscopie. Het is belangrijk de deelnemers hier goed over te informeren.

De eisen die worden gesteld aan de doorlooptijden tussen de uitslagbrief en de coloscopie en tussen het intakegesprek en de uitslagbrief na de coloscopie komen tijdelijk te vervallen. Deze laatste twee zullen wel worden gemonitord. Voor de auditcyclus 2017 zullen alle eisen voor de doorlooptijden weer gaan gelden, tenzij aanpassing van de eisen nodig blijkt te zijn.

Home / Documenten en publicaties / Aanpassing eisen doorlooptijden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu