RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies over vrouwen met een medical device

Publicatiedatum: 08 september 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Eind 2014 is door het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Radboud UMC en de afdeling Cardiologie van Isala Zwolle een advies uitgebracht naar aanleiding van de ?Studie naar de impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening?. Dit advies stelt dat vrouwen met een medical device (zoals een ICD, pacemaker, hartritme monitor of een port-a-cath) mee kunnen doen in het bevolkingsonderzoek, behalve vrouwen met een S-ICD.

Daarnaast wordt geadviseerd om na plaatsing van een medical device een wachttijd van 6 maanden aan te houden, zodat de borst na de operatie voldoende is hersteld. Naar aanleiding van dit advies heeft het Bevolkingsonderzoek Borstkanker een nieuwe werkwijze ingesteld. Vrouwen met een S-ICD wordt gevraagd zich af te melden voor het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen contact opnemen met hun huisarts voor het maken van een mammogram in het ziekenhuis waar de S-ICD is geplaatst of in één van de andere ziekenhuizen met S-ICD specialisatie.Naar publieksinformatie voor vrouwen met een medical device

Home / Documenten en publicaties / Advies over vrouwen met een medical device

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu