RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie visitatietraject Centra Seksuele Gezondheid

Publicatiedatum: 09 februari 2015
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) is vastgelegd in de subsidieregeling publieke gezondheid. De coördinatie van de uitvoering ervan ligt bij 8 regionale GGD’en, die een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) aansturen.

Ter ondersteuning van een kwalitatief goede en zo uniform mogelijke uitvoering van de zorg is door de zorgprofessionals betrokken bij de CSG’s in opdracht van het CIb en directie GGD NL een Kwaliteitsprofiel opgesteld.

Sinds eind 2009 worden de CSG’s op basis van de in het Kwaliteitsprofiel gestelde indicatoren intercollegiaal gevisiteerd. Na afronding van het eerste traject waarbij alle CSG’s gevisiteerd zijn, is de methodiek van visiteren door een externe partij geëvalueerd. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen in dit evaluatierapport, wordt een nieuw visitatietraject ontwikkeld. Dit nieuwe traject zal naar verwachting in het najaar van 2015 van start gaan.

Naar het Evaluatierapport visitatietraject Centra Seksuele Gezondheid

condooms

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie visitatietraject Centra Seksuele Gezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu