RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatierapport Stichting HIV Monitoring online

Publicatiedatum: 03 februari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Vanaf 2001 worden gegevens van patiënten met een hiv-infectie in zorg bij een hiv-behandelcentrum verzameld, ingevoerd, beoordeeld op kwaliteit en geanalyseerd door de Stichting Hiv Monitoring (SHM).

Namens het ministerie van VWS financiert het RIVM-CIb door middel van een instellingssubsidie de werkzaamheden van de SHM. Deze subsidie vormt de grootste financieringsbron van de SHM.

Berenschot heeft in opdracht van het CIb de SHM geevalueerd. De onderzoeksvragen richtten zich op het doel, de gebruikers, de uitvoering, de financiering en de mogelijke uitbreiding van de monitoring met mono-infecties hepatitis B en C. Het doel was om het beeld van de SHM zo objectief en compleet mogelijk te maken.

Naar het evaluatierapport Stichting Hiv Monitoring.

 

condooms

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Evaluatierapport Stichting HIV Monitoring online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu