RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Feiten en fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker

Publicatiedatum: 15 januari 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Vrouwen in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek borstkanker kiezen zelf om wel of niet deel te nemen. Om vrouwen zoveel mogelijk te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze is er naast alle bestaande informatie een nieuw overzicht gemaakt van onderwerpen die vaak worden besproken.

In het overzicht worden feiten en fabels over het bevolkingsonderzoek toegelicht op verschillende kennisniveaus. Naast de algemenere publieksinformatie wordt via links ook verdiepende informatie gegeven. Het overzicht met de feiten en fabels is te vinden op de website.

Home / Documenten en publicaties / Feiten en fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu