Samenvatting Zelfdoding bij militairen die op missie zijn geweest (korte video)

In de Verenigde Staten is onderzoek gepubliceerd dat suggereert dat zelfdoding vaker voorkomt onder militairen die waren uitgezonden naar Irak en Afghanistan. Dit heeft tot aandacht voor het onderwerp geleid onder militairen en in de media en politiek. Ook in Nederland bestaan er zorgen over de mate waarin zelfdoding voorkomt onder militairen die op missie zijn geweest. Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken hoe vaak zelfdoding voorkomt onder Nederlandse militairen die op missie zijn geweest. Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Of dit verschilt per specifieke missie, kon met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

In de Verenigde Staten is onderzoek gepubliceerd dat suggereert dat zelfdoding vaker voorkomt onder militairen die waren uitgezonden naar Irak en Afghanistan. Dit heeft tot aandacht voor het onderwerp geleid onder militairen en in de media en politiek. Ook in Nederland bestaan er zorgen over de mate waarin zelfdoding voorkomt onder militairen die op missie zijn geweest. Het ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken hoe vaak zelfdoding voorkomt onder Nederlandse militairen die op missie zijn geweest. Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Of dit verschilt per specifieke missie, kon met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

Home / Documenten en publicaties / Samenvatting Zelfdoding bij militairen die op missie zijn geweest (korte video)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu