RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geen kwaliteitsborging CTC binnen bevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 09 april 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

In februari jl. besloot het ministerie van VWS, op advies van het CvB, het traject rond de kwaliteitsborging van CT-Colografie (CTC) binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te beëindigen. Een lang en intensief proces ging aan dit besluit vooraf.

Binnen het bevolkingsonderzoek krijgt zo`n twee procent van de deelnemers met een ongunstige iFOBT uitslag de indicatie CTC. Om de kwaliteit van de uitvoer van een CTC binnen het bevolkingsonderzoek te borgen, ontwikkelde de werkgroep CTC een zogenoemd Second Read Model (SRM). De initiële en jaarlijkse kosten van implementatie van het SRM bleken dusdanig hoog, dat het CvB het faciliteren van de kwaliteitsborging van CTC in het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft heroverwogen. Deze heroverweging resulteerde in het besluit van het ministerie om geen kwaliteitsborging voor CTC binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker op te zetten. Lees hier een uitgebreide toelichting op het doorlopen proces, de besluitvorming en de overwegingen die daarbij een rol speelden.

Home / Documenten en publicaties / Geen kwaliteitsborging CTC binnen bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu