RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gewijzigde indicatorenset darmkanker

Publicatiedatum: 10 februari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Naar aanleiding van de resultaten van het eerste half jaar bevolkingsonderzoek darmkanker en de analyse die de landelijke evaluator hiertoe heeft verricht, zijn enkele wijzigingen in de indicatorenset voorgesteld.

Deze voorstellen zijn in december 2014 in de werkgroep Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding en de Programmacommissie besproken en geaccordeerd. De wijzigingen zijn vooral tekstueel van aard. Ook zijn er enkele indicatoren komen te vervallen aangezien daar geen data voor beschikbaar zijn. De aangepaste versie van de indicatorenset is op de website te vinden.

Home / Documenten en publicaties / Gewijzigde indicatorenset darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu