RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gewijzigde overlegstructuur

Publicatiedatum: 09 april 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

In de huidige implementatiefase van het bevolkingsonderzoek worden rollen, taken en verantwoordelijkheden anders ingevuld dan in de voorbereidingsfase. Dit leidt tot herbezinning op de overlegstructuur van het programma.

Het doel is een zo efficiƫnt mogelijke structuur, waarbij er voldoende gelegenheid is om inhoudelijke punten met alle relevante partijen te bespreken, zonder een te grote belasting voor de deelnemers.
Naast de Programmacommissie worden de volgende werkgroepen gecontinueerd:
- Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding (KCMI)
- Communicatie
- Innovatie en Wetenschap

De werkgroep Kwaliteitseisen coloscopie en werkgroep kwaliteitseisen pathologie krijgen een andere invulling. Deze werkgroepen worden omgevormd tot twee adviesgroepen. Leden van de adviesgroep zullen zich expliciet richten op kwaliteitseisen coloscopie, respectievelijk pathologie. Hiermee is de belasting van de experts die deze twee adviesgroepen vormen, gereduceerd ten opzichte van de eerdere opzet. Tevens heeft het RIVM-CvB hiermee een groep deskundigen die het in voorkomende gevallen kan consulteren.

Home / Documenten en publicaties / Gewijzigde overlegstructuur

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu