RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kans op matige smog door fijnstof op 15 en 16 februari 2015

Publicatiedatum: 14 februari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM verwacht dat zondag 15 februari en maandag 16 februari matige smog door fijnstof kan ontstaan in geheel Nederland. De verwachting is dat de situatie op dinsdag 18 februari 2015 verbetert als de wind naar het noordwesten draait.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Wanneer is er sprake van smog door fijn stof?

Hoge concentraties van fijn stof (smog) ontstaan in perioden met hoge luchtdruk, als het helder en mooi weer is en er een zwakke tot matige oostelijke wind staat. Bij matige smog is de concentratie fijn stof 50 microgram per kubieke meter lucht of hoger. Er is sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter.

Verder informatie

  • Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR.
  • Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van fijnstof┬áte vinden.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.

Home / Documenten en publicaties / Kans op matige smog door fijnstof op 15 en 16 februari 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu