RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport

Publicatiedatum: 30 maart 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De handleiding risicoanalyse transport (HART) bestaat uit 2 delen:

In het hoofdrapport zijn de volgende wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen;

  • correctie van de plasgrootte instantaan falen atmosferische tankwagen op de weg
  • informatie over het landelijk populatiebestand
  • verduidelijking over de stofindeling (met name stofcategorie D4)

In de HART wordt verwezen naar de website van het RIVM voor informatie over welke vloeistoffen met GEVI-codes 66, 668, 886, X88 en X886 niet onder de D4 categorie vallen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op deze pagina.

 

Home / Documenten en publicaties / Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu