RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor 2012 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online

Publicatiedatum: 15 januari 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De Monitor 2012 van het bevolkingsonderzoek borstkanker staat op de website. Het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) becijfert jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Monitor 2012 toont de gegevens van het verslagjaar 2012 in vergelijking met voorgaande verslagjaren.

De belangrijkste conclusies zijn dat in 2012 weliswaar voor het eerst meer dan 1 miljoen vrouwen zijn gescreend, maar dat het deelnamepercentage wederom licht gedaald is met 0,4% t.o.v. 2011. Er zijn 6.600 gevallen van borstkanker opgespoord en daarmee is het detectiecijfer gestegen tot 6,6 per 1000 onderzochte vrouwen. Een punt van aandacht echter is dat met de stijging van dit detectiecijfer ook het aantal fout-positieve uitslagen toeneemt. Het handhaven van een optimale balans hierin blijft belangrijk.

Het rapport is te vinden via de website van het RIVM.

Home / Documenten en publicaties / Monitor 2012 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu