RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor 2013 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online

Publicatiedatum: 08 september 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De Monitor 2013 van het bevolkingsonderzoek borstkanker staat op de website. Het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) becijfert jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Monitor 2013 toont de gegevens van het verslagjaar 2013 in vergelijking met voorgaande verslagjaren.

Belangrijke conclusies zijn dat de omvang van de doelgroep voor het bevolkingsonderzoek groeit. In 2013 werden bijna 1,3 miljoen vrouwen uitgenodigd en ruim 1 miljoen vrouwen onderzocht. Het deelnamepercentage is met 0,3% wel opnieuw licht gedaald. Per 1000 onderzochte vrouwen worden 25 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. Er zijn 6.975 gevallen van borstkanker opgespoord en daarmee is het detectiecijfer gestegen naar 6,9 per 1000 onderzochte vrouwen. Ondanks het feit dat er meer borstkanker wordt opgespoord blijft het aantal gevonden borstkankers tussen twee screeningsrondes in met 2,2 per 1000 stabiel. Volgens het rapport wijst dit op een toename van het vóórkomen van borstkanker in de doelgroep.

Foto monitor_2013

Home / Documenten en publicaties / Monitor 2013 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu