RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar

Publicatiedatum: 08 november 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Deze maand is er ook een nieuwe versie van het Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria verschenen. Ervaringen vanuit de auditronde door de RCP's hebben onder meer geleid tot aanpassing van twee kwaliteitseisen. Deze zijn besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen pathologie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en programmacommissie. In het protocol versie 4.0 is voorin te vinden welke wijzigingen het betreft.

Het Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria biedt een overzicht van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan organisaties en professionals die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) van de regionale screeningsorganisatie.

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu