RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe website voor toolkit publiekscommunicatie

Publicatiedatum: 01 oktober 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM lanceert vandaag de nieuwe website voor de toolkit publiekscommunicatie. Op deze website staan voorlichtingsmaterialen over leefstijl en gezondheid. De informatie is samengesteld door het RIVM in samenwerking met partnerorganisaties. Professionals én burgers kunnen gratis van deze informatie gebruik maken, de materialen downloaden of online gebruiken in de voorlichting.

Waarom deze website

Goede informatie over leefstijl en gezondheid is voor iedereen belangrijk. Want met kennis over gezondheidsrisico’s en informatie over wat je zelf kunt doen, kunnen problemen vaak voorkomen worden. Informatie op internet is niet altijd begrijpelijk, eenduidig of compleet. Daarom heeft het RIVM, in samenwerking met partners in de publieke gezondheid, over diverse onderwerpen voorlichingsmaterialen gemaakt.

De nieuwe website is volledig geactualiseerd en is responsive: dus ook te gebruiken met tablet of telefoon.

 

 screenshot nieuwe website toolkit

Voor wie

De informatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting wil geven over ziekte en zorg zoals GGD’en, jeugdgezondheidsorganisaties, scholen of apotheken. De informatie in de toolkit wordt per onderwerp samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep van professionals.

Kijk op rivmtoolkit.nl 

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe website voor toolkit publiekscommunicatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu