RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Standpunt minister over advies 'Neonatale hielprikscreening' naar Tweede Kamer

Publicatiedatum: 10 juli 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Minister Schippers (VWS) heeft op 9 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt op het advies ‘Neonatale hielprikscreening: nieuwe aanbevelingen’ dat de Gezondheidsraad op 8 april 2015 heeft uitgebracht. De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Home / Documenten en publicaties / Standpunt minister over advies 'Neonatale hielprikscreening' naar Tweede Kamer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu