RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toelatingscodes Ctgb

Publicatiedatum: 11 september 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Er bestaat onduidelijkheid over de codes voor toegelaten desinfecterende middelen van het Ctgb. Het is onduidelijk welke codes momenteel worden gehanteerd. De EU- of SA-code (EU-/SA- gevolgd door 7 cijfers) wordt momenteel niet gebruikt door het Ctgb voor toegelaten middelen. Mogelijk is dat het in de toekomst wel als geldende code zal gelden.

Middelen om oppervlakken, materialen en handen te desinfecteren dienen te zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb beoordeelt of een desinfectie middel goed werkt en veilig is. Het Ctgb voorziet toegelaten middelen van een code. Het LCHV-beleid voor toegelaten desinfecterende middelen van het Ctgb is aangepast.

Momenteel worden de volgende codes voor toegelaten middelen gehanteerd:

- een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ā€˜-Nā€™, bijvoorbeeld: 12345 N);

- een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 11 cijfers).

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden.

etiket

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / Toelatingscodes Ctgb

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu