RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2016

Publicatiedatum: 09 december 2015
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd wordt, en welke afspraken daarvoor gelden. Ieder jaar wordt het geactualiseerd met alle afspraken die in het afgelopen jaar zijn gemaakt of zijn vernieuwd. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2016 is nu gereed en beschikbaar via de website.

In deze versie 4.0 van het uitvoeringskader zijn de nieuwe procedures ten aanzien van vrouwen met een medical device en transgenders verwerkt. Verder is in de tekst voorgesorteerd op het lopende project BI-RADS 0. Dit heeft als doel een snel en efficiƫnt traject van beeldvormende diagnostiek voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag in te richten. Ten slotte is hoofdstuk 6 Monitor en Evaluatie herschreven.

De uitvoeringkaders voor de bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker worden eveneens geactualiseerd en zijn binnenkort beschikbaar.

Home / Documenten en publicaties / Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu