RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update website en hygiënerichtlijnen LCHV

Publicatiedatum: 23 december 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het LCHV heeft haar website bijgewerkt. Dit naar aanleiding van eerdere wijzigingen en herzieningen van de hygiënerichtlijnen. Namen van enkele richtlijnen zijn gewijzigd en een aantal richtlijnen zijn ondergebracht bij een ander aandachtsgebied. Hieronder vindt u een overzicht van wat er is veranderd:

- De hygiënerichtlijn voor forensisch psychiatrische instellingen is opgenomen in de hygiënerichtlijn voor justitiële inrichtingen.

- De hygiënerichtlijn voor buitenschoolse opvang vindt u vanaf heden onder ‘kindercentra’ en niet meer onder ‘scholen’.

- Onder ‘kindercentra’ vindt u de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

- De hygiënerichtlijn voor medisch kinderdagverblijven heeft een nieuwe naam gekregen: ‘zorg voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking’. De hygiënerichtlijn vindt u vanaf heden onder ‘zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking’.

- De hygiënerichtlijn voor scholen vervolgonderwijs is niet langer beschikbaar.

 

Wilt u van de wijzigingen en herzieningen van de hygiënerichtlijnen op de hoogte blijven, dan kunt u zich hier aanmelden voor onze ‘blijf op de hoogte’ service.

Home / Documenten en publicaties / Update website en hygiënerichtlijnen LCHV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu