RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging Ebola-advies

Publicatiedatum: 24 juli 2015
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het Ebola-advies van 17-12-2014 op één punt gewijzigd.

Het gaat om de specifieke eisen voor de overall met betrekking tot de doorlaatbaarheid van bloedoverdraagbare micro-organismen en de bacteriële doordringing van vocht. De overall moet nu voldoen aan NEN-ISO 16603 óf 16604. In de eerdere versie was dit 16603 én 16604. De overall hoeft niet meer te voldoen aan NEN-EN 13795. Hiermee sluit het Ebola-advies aan op de WHO-richtlijn. Het Ebola-advies is een aanvulling op de WIP-richtlijn Virale Hemorraghische Koortsen. Deze richtlijn gaat in revisie. De expertgroep is inmiddels vastgesteld en zal na de zomer zijn eerste bijeenkomst hebben.

Logo WIP

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Wijziging Ebola-advies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu