RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanmelden complicatieregister (DRCE)

Publicatiedatum: 12 juli 2016
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

De vernieuwde complicatieregistratie van de NVMDL, de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE), is inmiddels een half jaar live. Een deel van de bij het bevolkingsonderzoek aangesloten coloscopiecentra, werkt al met deze registratie. Een aantal centra heeft zich echter nog niet aangemeld. Via deze weg willen we de centra die nog geen gebruik maken van de DRCE, dan wel zich nog niet hebben aangemeld, nogmaals oproepen om dit zo spoedig mogelijk op te pakken.

Met de livegang van de DCRE komt de huidige dubbelregistratie van complicaties voor het bevolkingsonderzoek darmkanker te vervallen. Bovendien is hierdoor een eenduidige registratie geborgd. Vanaf 1 januari 2017 zal het bevolkingsonderzoek gebruik maken van gegevens uit de DCRE. Zowel het RIVM als de NVMDL en de Screeningsorganisaties verwachten dat alle, bij het bevolkingsonderzoek aangesloten centra zich voor 31 december 2016 aanmelden bij de DCRE. Op de website www.clinicalaudit.nl/dcre is meer informatie te vinden over de registratie en de aanmeldprocedure.

 


Home / Documenten en publicaties / Aanmelden complicatieregister (DRCE)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu