RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvulling exclusiecriteria

Publicatiedatum: 07 januari 2016
Wijzigingsdatum: 17 november 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn de criteria om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek aangevuld. Deze verandering volgt uit de ervaringen van de eerste twee jaar en zijn afgestemd in de werkgroepen en programmacommissie.

In de uitnodigingsfolder en op de website zijn nu de volgende exclusiecriteria opgenomen:

  • Wanneer iemand al onder behandeling is vanwege darmkanker, is het niet nodig om de ontlastingstest te doen.

Nieuw:

  • Als iemand in de afgelopen vijf jaar een coloscopie heeft ondergaan, is het goed om eerst met de huisarts te overleggen of het nuttig is om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.
  • Als iemand onder behandeling van een MDL-arts is, is het raadzaam hem of haar eerst te raadplegen over de mogelijke deelname aan het bevolkingsonderzoek.

Bij twijfel over deelname blijft staan dat de genodigde het beste contact op kan nemen met de huisarts of behandeld arts.

Home / Documenten en publicaties / Aanvulling exclusiecriteria

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu