RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Addendum Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1

Publicatiedatum: 19 april 2016
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

Addendum
De Regieraad van de WIP publiceert op 19 april 2016 een addendum bij de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1.

Aanleiding zijn signalen dat bepaalde OK’s na metingen conform VCCN Richtlijn 7 (RL7) niet bleken te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen voor het beschermde gebied. De vorm en/of de omvang van het beschermd gebied vertoonden afwijkingen ten opzichte van het veronderstelde beschermde gebied conform de prestatie-eisen van het luchtbehandelingsysteem. In de WIP-richtlijn ’Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ wordt gerefereerd aan RL7 als methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust. In het addendum staat aangegeven welke conclusies de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie trekt over het gebruik van RL7. Het addendum is toegevoegd aan de richtlijn, maar is ook te downloaden in de rechterkolom op deze pagina. Hier kunt u ook de WIP-richtlijn ' Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ vinden.

  

Home / Documenten en publicaties / Addendum Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu