RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E-magazine ‘Gezond en wel in de wijk’ geeft gemeenten nieuwe toegang tot erkende interventies

Publicatiedatum: 21 april 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Wie wil werken aan een gezonde wijk, kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Waarom zijn deze erkende interventies een slimme keuze? En hoe werken ze in de praktijk? Zeven kennisinstituten presenteren samen ‘Gezond en wel in de wijk’: een e-magazine over de kracht van erkende interventies: gezondenwelindewijk.nl. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies bijvoorbeeld voor het aanpakken van overgewicht, het terugdringen van eenzaamheid of het geven van extra aandacht aan mantelzorgers.

De landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, RIVM Centrum Gezond Leven, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans beoordelen de kwaliteit en effectiviteit van interventies en presenteren deze ‘erkende’ interventies in hun databanken. Het gaat om interventies op het terrein van jeugd(gezondheids)zorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn, langdurige GGZ en ouderen- en gehandicaptenzorg.

Bron van inspiratie

Met ‘Gezond en wel in de wijk’ kunnen gemeenten en professionals direct aan de slag. Welke interventies kun je waarvoor inzetten? En waar vind je die interventies vervolgens? In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord. Zij geven tips en vertellen waarom bepaalde interventies effect hebben gehad in de wijk. Bijvoorbeeld over een effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen, of hoe je mantelzorgers van dementerenden ondersteunt, zodat zij niet overbelast raken. Of hoe je jonge moeders met gesprekken kunt helpen zodat verwaarlozing en kindermishandeling kan worden voorkomen.

Maak gebruik van erkende interventies

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de landelijke kennisinstituten. Gezamenlijk zetten zij zich vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ in voor gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Erkende interventies zijn effectief, goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van problemen op het terrein van jeugd(gezondheids)zorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn, langdurige GGZ en ouderen- en gehandicaptenzorg. De instituten hopen dat gemeenten en professionals door het magazine geïnspireerd raken en erkende interventies vaker gaan gebruiken.

www.gezondenwelindewijk.nl

Home / Documenten en publicaties / E-magazine ‘Gezond en wel in de wijk’ geeft gemeenten nieuwe toegang tot erkende interventies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu