RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

European Congres of Radiology (ECR)

Publicatiedatum: 21 april 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het RIVM-CvB heeft samen met een delegatie van de screeningsorganisaties en het LRCB het European Congres of Radiology bezocht, dat van 2 t/m 5 maart 2016 plaats vond in Wenen. Het belangrijkste doel van het bezoek was om meer inzicht te verkrijgen in het aanbod van de verschillende leveranciers van mammografen, PACS (beeldenuitwisseling en opslag), en beoordelingsstations.

Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker moeten bovenstaande onderdelen de komende jaren aanbesteed worden. Het bezoek aan dit congres droeg bij aan de marktverkenning door op één locatie alle mogelijkheden anno 2016 van de leveranciers te kunnen bekijken.

Home / Documenten en publicaties / European Congres of Radiology (ECR)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu