RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Folder 'Gehoorscreening onvoldoende' aangepast

Publicatiedatum: 08 maart 2016
Wijzigingsdatum: 18 november 2016

Recent is de folder 'Gehoorscreening onvoldoende' op twee punten aangepast. Allereerst wordt nu ook de jeugdarts genoemd als mogelijke verwijzer naast de huisarts.

Ten tweede wordt benadrukt dat ouders de verwijskaart bij de huisarts moeten ophalen voordat ze met hun kind naar het Audiologisch Centrum gaan. Dit laatste is belangrijk omdat gebleken is dat zorgverzekeraars een consult pas vergoeden als de verwijzing van de huisarts (of jeugdarts) met AGB code en reden van verwijzing aanwezig is. Is dit niet het geval, dan bestaat de mogelijkheid dat de ouders de rekening toegestuurd krijgen.

folder gehoortest onvoldoende

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Folder 'Gehoorscreening onvoldoende' aangepast

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu