RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handvatten voor het verbeteren van integraal gezondheidsbeleid

Publicatiedatum: 14 september 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Integraal gezondheidsbeleid (IGB) is beleid waarbij meerdere beleidssectoren tegelijkertijd bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. Dit beleid richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn en haar omgeving. Belangrijke sectoren voor de volksgezondheid om mee samen te werken zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs, arbeid en wonen. Om dit effectief te doen, moet IGB als een continu verbeterproces worden uitgevoerd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ilse Storm aan de Vrije Universiteit en bij het RIVM.

Complexe gezondheidsproblemen, zoals ongezonde leefstijl, overgewicht of achterstanden in gezondheid, ontstaan mede door invloed van de omgeving (bijvoorbeeld gezin, buurt, school en werk). Integraal gezondheidsbeleid (IGB) is een veelbelovende strategie om deze problemen aan te pakken. Praktisch betekent dat, dat de sector volksgezondheid samenwerkt met andere sectoren. Zo kan bijvoorbeeld de sector ruimtelijke ordening bijdragen aan gezondheid door het creëren van wandelnetwerken, ontmoetingsplekken of een veilige leefomgeving. Ministeries en gemeenten (h)erkennen het belang van integraal gezondheidsbeleid, maar het blijkt in de beleidspraktijk niet eenvoudig te realiseren. Internationaal staat IGB bekend als 'Health in All Policies (HiAP)'.

Om gemeenten en GGD'en te ondersteunen, ontwikkelde Storm een IGB-cyclus met vier stappen, die handvatten biedt bij de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van IGB. In alle stappen is er doorlopend aandacht voor integrale samenwerking om gezondheid positief te beïnvloeden. In haar proefschrift 'Towards a HiAP cycle. Health in All Policies as a practice-based improvement process' heeft zij voor deze stappen strategische bouwstenen en bijbehorende acties geformuleerd. Bouwstenen zijn samenhangend beleid maken, programmabeheer, reflecteren op voortgang en uitbouwen mogelijkheden voor samenwerking. De handvatten zijn gebaseerd op de onderzoeken in dit proefschrift waar de huidige beleidspraktijk voor IGB op nationaal en lokaal niveau is onderzocht. 

Home / Documenten en publicaties / Handvatten voor het verbeteren van integraal gezondheidsbeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu