RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herziene richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken gepubliceerd

Publicatiedatum: 11 april 2016
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT

Home / Documenten en publicaties / Herziene richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu