RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overgangsfase van oud naar nieuw bevolkingsonderzoek

Publicatiedatum: 06 april 2016
Wijzigingsdatum: 16 januari 2017

Op 1 januari 2017 start het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat betekent dat het "oude" huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dit jaar stopt. Voor een optimaal verloop van nieuw naar oud is een draaiboek gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen.

Het draaiboek is voorgelegd aan de programmacommissie voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op het bevolkingsonderzoek, voor wat betreft de onderdelen die buiten het bevolkingsonderzoek vallen (waaronder indicatie) zijn deze voorgelegd aan de besturen van de betrokken beroepsverenigingen.

 

Home / Documenten en publicaties / Overgangsfase van oud naar nieuw bevolkingsonderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu