RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stopzetten screening op homocystinurie

Publicatiedatum: 08 maart 2016
Wijzigingsdatum: 18 november 2016

In opdracht van het ministerie van VWS zal per 1 april 2016 de screening op homocystinurie in het hielprikbloed worden stopgezet omdat de testmethode onvoldoende betrouwbaar is.

Dit is conform het advies van de Gezondheidsraad 'neonatale screeningen' van april 2015. Deze screening werd, vanwege dezelfde reden, al sinds oktober 2010 niet meer uitgevoerd.

Afnemen van hielprik

Home / Documenten en publicaties / Stopzetten screening op homocystinurie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu