RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel wetswijziging RVP van AWBZ naar Wpg naar Tweede Kamer

Publicatiedatum: 27 juni 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Hans van Vliet, programmamanager RVP geeft een toelichting op het voorstel voor de wetswijziging RVP van AWBZ naar Wpg dat 10 mei jl. naar de Tweede kamer ging.

Waarom is deze wetswijziging nodig?
Hans: “De minister heeft op 10 mei 2016 een voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op te nemen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit is nodig omdat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervallen. In het voorstel is de uitvoering van het RVP vastgelegd op drie niveaus: de Wet publieke gezondheid, een Algemene Maatregel van Bestuur (volgt nog) en professionele richtlijnen die de AWBZ paragrafen, de RVP Richtlijn en de Uitvoeringsregels zullen vervangen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat zal de wijziging vanaf 1 januari 2018 ingaan.”

Wat verandert er precies?
Hans antwoord dat het voornamelijk een administratieve wijziging is: “In de nieuwe wet is de gemeente, en niet langer het RIVM, formeel opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP. In het wetsvoorstel staat dat gemeenten de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie, dan wel onder verantwoordelijkheid van dezelfde organisatie, moeten beleggen. Iedere gemeente moet daarom afspraken vastleggen met de JGZ-organisatie over de uitvoering van het RVP. Natuurlijk moeten deze afspraken zorgvuldig opgesteld worden en daarom wordt in een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokkenen (VWS, VNG, Actiz, GGD GHOR Nederland en RIVM) deze overgang voorbereid.”

Verandert er iets voor uitvoerders van het RVP?
Hans: “Nee, er verandert door de veranderde rol van de gemeenten niets voor de artsen en verpleegkundigen die het RVP uitvoeren. Het is geen bezuiniging. Een positief bijeffect van de nieuwe wet is dat we meer aandacht gaan besteden aan het informeren en adviseren van ouders. Het RVP blijft een programma onder ministeriele verantwoordelijkheid en centrale regie door het RIVM.

Baby krijgt vaccinatie

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Voorstel wetswijziging RVP van AWBZ naar Wpg naar Tweede Kamer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu