RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Website Platform Houtrook en Gezondheid 12 april online

Publicatiedatum: 12 april 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

Brede vertegenwoordiging van organisaties

Het platform is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.

Organisatie van het platform

De coördinatie van het platform is belegd bij het RIVM. Het platform wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie over het platform vindt u op de website: www.platformhoutrook.nl.

Logo Platform Houtrook en Gezondheid (RIVM-webversie).png

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Website Platform Houtrook en Gezondheid 12 april online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu