RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Analyse gezondheid en arbeidsparticipatie werkende mantelzorgers

Publicatiedatum: 30 mei 2017
Wijzigingsdatum: 30 mei 2017

Werkende mantelzorgers ervaren geen slechtere gezondheid dan werkenden zonder mantelzorgtaken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM onder 1880 werkenden die in 2014/2015 deel hebben genomen aan de zogeheten Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP). 

Daarmee is geen bevestiging gevonden van gegevens van ondermeer het CBS en internationale studies, dat een aanzienlijk deel van mantelzorgers een te hoge belasting ervaart, (over)vermoeid is of overbelast raakt. Een mogelijke verklaring is dat voornamelijk gegevens zijn gebruikt van mantelzorgers die licht intensieve mantelzorg geven. Verder onderzoek naar de zwaarte en gevolgen van de combinatie werk en mantelzorg wordt aanbevolen. 

Home / Documenten en publicaties / Analyse gezondheid en arbeidsparticipatie werkende mantelzorgers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu