Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP

Met het afronden en publiceren van de laatste twee WIP-richtlijnen zijn de operationele activiteiten van de Stichting WIP nu beëindigd. Dit betekent dat de werkzaamheden van de Regieraad WIP en van Bureau WIP nu definitief zijn gestaakt. Het demissionaire bestuur blijft aan voor het afhandelen van de overdracht en geeft in goed overleg met de besturen van de moederverenigingen aanwijzingen voor de noodzakelijke besluiten.

Het bestuur WIP hoopt dat de nu lopende besprekingen over een nieuwe structuur met VWS, CIb en stakeholders zullen leiden tot een toekomstbestendige oplossing voor het ontwikkelen en implementeren van nationale richtlijnen infectiepreventie waarin een grotere betrokkenheid van alle stakeholders en een adequate bekostiging zijn gegarandeerd. 

Het bestuur van de WIP wil allen die in de afgelopen jaren hun (belangeloze) bijdragen aan de WIP hebben geleverd – als lid van Expertgroepen, van de Regieraad, als medewerker van Bureau WIP en als bestuurslid – van harte danken voor hun inzet en voor het beschikbaar stellen van hun expertise om te komen tot nationale richtlijnen infectiepreventie. 

Wat betekent dit voor gebruikers van de WIP-richtlijnen?

Voor gebruikers van de WIP-website is het volgende van belang: 

  • De website www.wip.nl blijft in de lucht totdat de moederverenigingen hierover een besluit hebben genomen. De WIP-richtlijnen blijven hiermee beschikbaar. Zie echter (a) de algemene disclaimers die zijn geplaatst bij de WIP-richtlijnen die langer dan vijf jaar niet zijn gereviseerd en (b) de krachtiger geformuleerde specifieke disclaimers bij de WIP-richtlijnen die al ‘in revisie’ waren genomen. 
  • De contactgegevens en de emailadressen (stwip@wip.nl of wip@rivm.nl) worden beëindigd. 
  • Het twitteraccount van de WIP (@WgInfectiePrev!) wordt beëindigd.

Bij vragen over de WIP-richtlijnen wordt aangeraden om de VHIG, de NVMM of de VIZ te raadplegen.

Bestuur WIP, mei 2017

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu