RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen

Publicatiedatum: 13 januari 2017
Wijzigingsdatum: 13 januari 2017

Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.


Het bestuur concludeert in de brief dat het thans niet meer mogelijk is de doelen van de Stichting WIP te bereiken en heeft hieruit de onvermijdelijke conclusie getrokken.
Het is nu aan de diverse stakeholders hoe zij, zonder regiefunctie van de WIP, invulling geven aan het maken van state of the art richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen.
U vindt de brief onder 'download'.

Home / Documenten en publicaties / Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu