RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Donderdag 22 juni kans op smog door ozon in zuidoost Nederland

Publicatiedatum: 22 juni 2017
Wijzigingsdatum: 22 juni 2017

Vandaag is er in Limburg, het oosten van Noord-Brabant en de Achterhoek kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit kan hier ‘slecht’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden en om binnen te blijven. Binnenshuis zijn de concentraties ozon lager.

Voorzorgsmaatregelen kunnen het best in de middag en vroege avond genomen worden omdat de concentratie van ozon dan het hoogst is.

In de loop van de dag draait de wind van zuid naar west. Daardoor is er in de rest van Nederland geen kans op smog door ozon. Met de komst van het koelere weer is vanaf morgen de kans op smog overal in Nederland voorbij.

Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Raadpleeg bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD.

Voorspelling ozon smog

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Informatiedrempel overschreden, alarmdrempel niet

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel gedefinieerd. Van een overschrijding van de EU-informatiedrempel voor ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Dit is vandaag naar verwachting in zuidoost Nederland het geval. Bij kortstondige blootstelling boven dit niveau is er een gezondheidsrisico voor bijzonder kwetsbare groepen.

Vanaf de EU-alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht (’zeer slecht’ volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex) is er een gezondheidsrisico voor de bevolking als geheel en kunnen er tijdelijke

Ozon-smog-vierkant

Smog door ozon

Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen.

Lees verder

Home / Documenten en publicaties / Donderdag 22 juni kans op smog door ozon in zuidoost Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu