RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dubieuze uitslag’ wordt ‘niet-conclusieve uitslag’

Publicatiedatum: 31 januari 2017
Wijzigingsdatum: 15 november 2017

Bij de screening op AGS, CH en OCTN2 was een ‘dubieuze uitslag’ mogelijk. Dit wordt door veel betrokkenen als een verwarrende term beschouwd.

Per 1 januari 2017 wordt deze term vervangen door ‘niet-conclusieve uitslag’. In de communicatie naar ouders en screeners zal gesproken worden over ‘er is nog geen conclusie mogelijk’. Een dergelijke uitslag betekent in de praktijk dat de uitslag afwijkt van een normale uitslag, maar niet afwijkend genoeg is om direct ziekte te vermoeden. Een niet-conclusieve uitslag leidt tot afname van een 2e hielprik. Als blijkt dat na de 2e hielprik de uitslag niet normaal is, volgt een verwijzing. De programmacommissie stemde in december 2016 ook met deze aanpassing in, die het RIVM-CvB vervolgens heeft vastgesteld.

 

Hielprik: Ouders kijken bezorgd

Home / Documenten en publicaties / Dubieuze uitslag’ wordt ‘niet-conclusieve uitslag’

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu