RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht probitrelaties - 18 augustus 2017

Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Voor de volgende stoffen heeft de externe commentaar ronde plaatsgevonden. Deze stoffen hebben nu de status interim:

  • Methylbromide
  • Waterstofcyanide

De probitrelaties voor de volgende stoffen zijn (op)nieuw afgeleid en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. Deze zijn nu voor extern commentaar gepubliceerd en hebben de status voorgesteld. We verzoeken u om uw commentaar voor 2 oktober 2017 te sturen naar safeti-nl@rivm.nl :

  • broom
  • chloor
  • waterstofsulfide

Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status en achtergrondinformatie is hier te vinden.

Vragen?
Voor uitgebreide informatie over de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties verwijzen wij u naar onze website. Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht of de informatie op de website nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via safeti-nl@rivm.nl

Home / Documenten en publicaties / Nieuwsbericht probitrelaties - 18 augustus 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu