RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Notitie klachtenafhandeling aangepast aan Wkkgz

Publicatiedatum: 12 juni 2017
Wijzigingsdatum: 12 juni 2017

In de notitie klachtenafhandeling bevolkingsonderzoek darmkanker is beschreven waar een deelnemer met een klacht over (de uitvoering van) het bevolkingsonderzoek terecht kan. Van deze notitie is nu een nieuwe versie beschikbaar. Aanleiding voor de aanpassing is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker vallen onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZi). Daarmee zijn de verantwoordelijke partijen ook gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en horen de partijen de klachtenafhandeling conform deze wet te hebben ingericht.
Volgens de Wkkgz, die per 1 januari 2016 is ingegaan, dienen zorgverleners onder meer te regelen dat mensen gratis terecht kunnen bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en dienen zij aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Naar de notitie klachtenafhandeling (versie 2, april 2017)

Home / Documenten en publicaties / Notitie klachtenafhandeling aangepast aan Wkkgz

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu