RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar retentie en secundair gebruik van hielprikbloed

Publicatiedatum: 21 maart 2017
Wijzigingsdatum: 21 maart 2017

In februari is door het VUmc een onderzoek gestart in samenwerking met het RIVM met betrekking tot hielprikkaarten.

In dit onderzoek wordt de mening van het publiek gevraagd over het (langer) bewaren van hielprikkaarten voor secundair gebruik. Het onderzoek omvat een vragenlijst (https://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/jonge-ouders-gezocht-vragenlijst-hielprikkaarten), diepte interviews en focusgroep interviews met jonge (aanstaande) ouders. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen welk beleid de voorkeur heeft van het publiek en welke factoren deze voorkeur beïnvloeden. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek stelt het RIVM een beleidsadvies op over het bewaren en gebruik van restant hielprikbloed.

hielprik

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar retentie en secundair gebruik van hielprikbloed

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu