RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Complicatieregistratie (DRCE)

Publicatiedatum: 11 april 2017
Wijzigingsdatum: 13 april 2017

Sinds 1 januari 2016 is de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) werkzaam.

De DRCE vervangt met ingang van 1 januari 2017 de verplichte complicatieregistratie van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Complicaties die optreden bij of als gevolg van screeningscoloscopieën, die voorheen in ScreenIT werden vastgelegd, moeten nu in de DRCE worden vastgelegd.

De DRCE is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) met als doel een veilige omgeving te creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra ('audit'). De DRCE is een registratie die wordt ingevuld via een web-survey. Voor vragen en meer informatie raadpleeg de RIVM website.

Lees meer
 

Home / Documenten en publicaties / Complicatieregistratie (DRCE)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu