RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Periode tot herautorisatie van screeners verkort van 5 naar 3 jaar

Publicatiedatum: 31 januari 2017
Wijzigingsdatum: 08 februari 2017

Screeningsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid in het opleiden van screeners.

Hieronder valt ook het toetsen of screeners blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. Wanneer een screener de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, wordt zij geautoriseerd door de screeningsorganisatie. Na een periode van drie jaar (was vijf jaar) dient de screeningsorganisatie na te gaan of de screener nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet en zo ja, de screener te herautoriseren. De programmacommissie van de neonatale hielprikscreening heeft in december 2016 geadviseerd dat per 2017 de periode tot herautorisatie verkort wordt en het RIVM-CvB heeft dit advies overgenomen.

 

Vrouw achter de pc administratie hielprik

Home / Documenten en publicaties / Periode tot herautorisatie van screeners verkort van 5 naar 3 jaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu