RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaat workshop bevolkingsonderzoek darmkanker

Publicatiedatum: 13 december 2017
Wijzigingsdatum: 13 december 2017

Op 9 november jl. werd er tijdens de workshop van het bevolkingsonderzoek darmkanker op het congres 'Bevolkingsonderzoeken op het spoor' gebrainstormd over procesoptimalisaties.

Deze brainstorm resulteerde in een uitgebreide lijst met ideeën, waarbij de volgende onderwerpen de meeste stemmen kregen van de deelnemers:
- het verbeteren van de voorlichtingsmaterialen;
- het monitoren van mensen die ergens in het proces uitstromen, bijvoorbeeld na een ongunstige uitslag niet naar het intake gesprek gaan
- het vergroten van de keuzevrijheid van de deelnemer bijvoorbeeld door hem of haar zelf de intake afspraak te laten plannen.

In de programmacommissie is over alle suggesties gesproken. Het verbeteren van voorlichtingsmateriaal is al gestart. Een aantal overige punten, zoals het zicht krijgen op mensen die ergens in het proces uitstromen en het nog meer expliciteren van het feit dat het bevolkingsonderzoek voor mensen zonder klachten is, heeft de aandacht binnen de programmacommissie en zullen in 2018 terugkomen op de agenda.

 

Home / Documenten en publicaties / Resultaat workshop bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu