RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Start Health Study Bonaire, St. Eustatius & Saba

Publicatiedatum: 30 mei 2017
Wijzigingsdatum: 30 mei 2017

Begin mei is de Health Study in Bonaire van start gegaan. Met dit onderzoek wordt de gezondheid van de inwoners van Caribisch Nederland in beeld gebracht. Is de bevolking goed beschermd tegen infectieziekten en welke chronische ziekten komen er voor? Hoe staat het met de persoonlijke leefomstandigheden?

Met de resultaten van de Health Study kunnen ziekten in de toekomst nog beter voorkomen en bestreden worden. In juni start het onderzoek op St. Eustatius en Saba.

In Bonaire krijgen zo’n 5000 inwoners in de leeftijd tussen 0 en 89 jaar een uitnodiging voor een spreekuur.  De deelnemers krijgen daar een lengte-,  gewicht- en bloeddrukmeting. Ook wordt er bloed afgenomen en met een watje wat slijm uit keel en neus gehaald voor verder onderzoek. Als afsluiting van het onderzoek vullen de deelnemers  een uitgebreide gezondheidsvragenlijst in.

Op St. Eustatius ontvangen 2.000 mensen deze uitnodiging en op Saba 1000 mensen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Dit onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba.

Vlaggen BES-eilanden

Health Study BES 2017

Download deze video

Home / Documenten en publicaties / Start Health Study Bonaire, St. Eustatius & Saba

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu