RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update aanbesteding hielpriklancetten 2017

Publicatiedatum: 21 juni 2017
Wijzigingsdatum: 21 juni 2017

Eind 2016 is het RIVM gestart met de aanbesteding van de hielprikkers (in vaktermen hielpriklancetten genoemd).

Een goede hielprikker draagt bij aan het structureel verkrijgen van een kwalitatief goede bloedopbrengst. Zodat ook bij de toekomstige uitbreiding van de hielprikscreening zes bloedvlekken nog steeds voldoende zijn voor alle analyses in het laboratorium. Kwalitatief goede bloedvlekken betekent dat er 30 ponsjes uit de zes bloedvlekken te halen zijn. In de afbeelding ponst een analist kleine stukjes filtreerpapier met bloed uit de bloedvlekken van de hielprikkaart. Het bloed uit deze ponsjes wordt onderzocht op een aantal zeldzame, ernstige aandoeningen.

Uit de papieren beoordeling van de inschrijvingen op de aanbesteding zijn drie merken hielprikkers geselecteerd die voldoen aan alle gestelde eisen. Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure loopt er sinds 1 mei een praktijktest met deze drie prikkers. Elke hielprikker wordt gedurende een maand gebruikt in de praktijk door 18 screeners uit 4 verschillende screeningsorganisaties. De screeners beoordelen het gebruikersgemak van de prikkers en het laboratorium beoordeelt de kwaliteit van de bloedvlekken. Naar verwachting zal de praktijktest aan het einde van de zomer worden afgerond. Daarna zal als laatste onderdeel van de aanbesteding een audit in de fabriek worden uitgevoerd. Totdat de aanbesteding is afgerond wordt de huidige prikker uitgeleverd.

hielprikkaart

Home / Documenten en publicaties / Update aanbesteding hielpriklancetten 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu